வருடத்தின் வாஸ்து பூஜை செய்யும் நாட்கள்

     சித்திரை –   10     நாழிகை     5     நேரம்-   காலை    8-54   முதல்  9-30   வரை

    வைகாசி  –    21            ”             8            ”                ”          9-58         ”      10-34         “

             ஆடி  –    11            ”             2            ”                ”          7-44          ”        8-20         “

     ஆவணி  –      6            ”            21           ”                 ”          7-23         ”        7-59         “

         ஐப்பசி  –    11            ”              2           ”                 ”          7-44         ”        8-20         “

கார்த்திகை  –     8            ”             12           ”                 ”        11-29        ”      12-05         “

              தை  –    12            ”               8           ”                 ”        10-41        ”      11-17         “

            மாசி  –    22            ”               8           ”                 ”        10-32        ”      11-08         “

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் உள்ள மக்களின் நம்பிக்கைகள் மற்றும் சமூகத் தகவல்கள் மட்டுமே. தேவி மீடியா இதை உறுதிப்படுத்தவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply