வீட்டில் ஆர்ச் (arch) அமைக்கலாம்

பொதுவாக இன்றைய சூழ்நிலைகளில் செலவுகளை குறைப்பதற்காகவும், மற்றும் வீட்டிற்கு அழகு ஏற்படுத்துவதற்காவும் ‘’ஆர்ச்’’ வளைவுகள் அமைக்கப்படுகின்றன. இவ்விதம் அமைக்கப்படும் ஆர்ச்சுகள் எந்த அளவுக்கு வீட்டில் வாஸ்து பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது. இது வீட்டில் அமைக்கப்படும் இடத்தை பொருத்து அதிகமான பாதிப்பு குறைவான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றது.

வீட்டின் மெயின் கதவுக்கு நேர் அமைக்கப்பட்டால் அதிக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றது. அந்த வீட்டில் பணமூடக்கத்தை ஏற்படுத்தி கெட்ட சக்திகளை நிலைநிறுத்தி அந்த வீட்டில் உள்ள குடும்பத்தலைவரின் வியாபாரம், உத்தியோகம் முதலியவைகளை சீர் குறைக்கின்றது.

வீட்டின் உள் மையப்பகுதியில் இருந்தால் வீட்டுத்தலைவரை நோய்படுக்கையில் படுக்க வைத்து விடுகின்றது.

ஈசான்யத்தில் இருந்தால் குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பும், வடமேற்கில் இருந்தால் அந்த வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு பாதிப்பும் ஏற்படுகின்றது.

நைருதியில்(தென்மேற்கு) இருந்தால் அந்த வீட்டுத்தலைவரின் மரணத்திற்கு வழி வகுத்து விடுகின்றது.

எனவே நாம் வீடுகட்டும்போது மிகவும் கவனமாக இந்த ஆர்ச் விசயத்தில் ஈடுபட வேண்டும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் உள்ள மக்களின் நம்பிக்கைகள் மற்றும் சமூகத் தகவல்கள் மட்டுமே. தேவி மீடியா இதை உறுதிப்படுத்தவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply